Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜPAM) H.Ü. Senatosu’nun 06.02.2013 tarih ve 2013/54 sayılı kararı ile ve 11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren bünyesinde farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının dâhil olduğu ve öğrencilerin çalıştığı projeler yürütülmektedir.

Duyurular
  • 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde HÜPAM’da gönüllü ve stajyer olarak çalışmak isteyen öğrenciler için düzenlenmiş başvuru formuna erişmek için tıklayınız.
  • ”Hacettepe Üniversitesi Paydaşlarının Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri” başlıklı 012A701001 numaralı proje tamamlanmıştır. Özet bulguların yer aldığı sunum için tıklayınız.
  • “Hacettepe Üniversitesi Paydaşlarının Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri” isimli proje kapsamında ‘Ankara İlindeki Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite ve Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler ve Hacettepe Üniversitesi’nin Tercihlerdeki Yeri’ başlıklı çalışma da yürütülmüştür. Özet bulguların yer aldığı sunum için tıklayınız.
  • Psikolojik Yıldırmanın Öncüllerine ve Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği başlıklı 014A920001 numaralı proje tamamlanmıştır. Özet bulguların yer aldığı sunum için tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜPAM)
hupam@hacettepe.edu.tr